خورشید در لحظه

خورشید در این لحظهاگر عکس برای شما بروز نشده است صفحه را رفرش کنید

شما در این صفحه می توانید خورشید را در این لحظه با کیفیت فوق العاده ببینید.

این صفحه با توجه به قرارداد بین NASA و آسترونو مگ به صورت خودکار بروزرسانی می شود.

برای حمایت از ما و پایداری هر چه بیشتر این صفحه می توانید روی تبلیغات زیر کلیک کنید :