داستان ما

از نظر من ، هر شخصی در زندگی خود رسالتی دارد …

رسالت من با یک جمله از نیچه که توسطی دوستی عزیز ( علیرضا قدمی ) به من ارسال شده بود شکل گرفت …

بشو آنچه هستی …

به همین دلیل بعد از تفکر و تجربه های بدست آمده به این نتیجه رسیدم که رسالت من در ترویج علم است چه به صورت محتوای آموزشی چه بصورت فراهم شاختن محیطی برای ترویج علم …

اما به این نتیجه نیز رسیدم که افراد کمی بدون چشم داشت حاظر به ترویج علم هستند و این گونه بود که ایده ی سایت آسترونو مگ به ذهن من آمد …

طی چندین ماه این وب سایت به طور کامل راه اندازی شد و الگوریتم های خاصی در آن قرار داده شد تا بدون دریافت هزینه از آموزنده به آموزگار درآمد تعلق گیرد.

در آینده بیشتر از آسترونو مگ ؛ این وب سایت مردمی خواهید شنید.

بهراد قاسمی